کد خبر 96071

شرکت داروسازی تولید دارو با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,707,513 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 268,816 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش داشته است.

«دتولید» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,707,513 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها