کد خبر 96070

شرکت نفت بهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 5,203,789 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 60% افزایش داشته است.

 به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت نفت بهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 5,203,789 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 60% افزایش داشته است.

«شبهرن» با سرمایه ثبت شده 2,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 22,103,314 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها