کد خبر 96066

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با سرمایه ثبت شده 3,529,200 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 9,930,966 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 4,425,858 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 481% افزایش داشته است.

«کرماشا» با سرمایه ثبت شده 3,529,200 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 9,930,966 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها