کد خبر 96058

شرکت نفت سپاهان با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 24,479,863 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افت داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 5,848,132 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 44% افزایش داشته است.

«شسپا» با سرمایه ثبت شده 6,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 24,479,863 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افت داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها