کد خبر 96009

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران با سرمایه ثبت شده 8,066,220 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 16,848,801 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 2,391,140 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش داشته است.

«شیران» با سرمایه ثبت شده 8,066,220 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 16,848,801 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها