کد خبر 95966

«سپاها» با سرمایه ثبت شده 2,450,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 4,232,979 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 318,167 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

«سپاها» با سرمایه ثبت شده 2,450,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 4,232,979 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها