کد خبر 95965

وساخت با سرمایه ثبت شده 1,090,296 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 از محل سود سهام محقق شده 346,280 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 140% افزایش داشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده  است

وساخت با سرمایه ثبت شده 1,090,296 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 از محل سود سهام محقق شده 346,280 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 140% افزایش داشته داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها