کد خبر 95942

«غالبر» با سرمایه ثبت شده 350,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 539,855 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت لبنیات کالبر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 132,848 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 52% افزایش داشته است.

«غالبر» با سرمایه ثبت شده 350,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 539,855 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها