کد خبر 95941

«شفن» با سرمایه ثبت شده 950,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 16,512,966 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی فن آوران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 3,584,622 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 128% افزایش داشته است.

«شفن» با سرمایه ثبت شده 950,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 16,512,966 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها