کد خبر 95940

«غپینو» با سرمایه ثبت شده 6,622,407 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,552,096 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی پارس مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/03/31 معادل 533,693 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش داشته است.

«غپینو» با سرمایه ثبت شده 6,622,407 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,552,096 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها