کد خبر 95936

«ذوب» با سرمایه ثبت شده 61,503,539 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 75,658,064 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 15,857,392 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 89% افزایش داشته است.

«ذوب» با سرمایه ثبت شده 61,503,539 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 75,658,064 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها