کد خبر 95934

«سخوز» با سرمایه ثبت شده 1,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,364,765 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان خوزستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 812,103 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 199% افزایش داشته است.

«سخوز» با سرمایه ثبت شده 1,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,364,765 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها