کد خبر 95919

شرکت باما با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,560,938 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 341% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت باما طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 52,604 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 67% کاهش داشته است.

«کاما» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,560,938 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 341% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها