کد خبر 95913

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با سرمایه ثبت شده 25,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 42,850,251 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت فولاد هرمزگان جنوب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 13,175,209 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 212% افزایش داشته است.

«هرمز» با سرمایه ثبت شده 25,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 42,850,251 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها