کد خبر 95909

شرکت تامین سرمایه امین با سرمایه ثبت شده 7,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 5,535,542 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 28% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه امین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 1,195,326 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 73% افزایش داشته است.

«امین» با سرمایه ثبت شده 7,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 5,535,542 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 28% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها