کد خبر 95908

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام 924,624 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 554% افزایش داشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام 924,624 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 554% افزایش داشته داشته است

سنوین با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 از محل سود سهام محقق شده 106,446 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 3% افزایش داشته داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها