کد خبر 95904

«تملت» با سرمایه ثبت شده 7,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,837,394 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه بانک ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 428,907 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10% افزایش داشته است.

«تملت» با سرمایه ثبت شده 7,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,837,394 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها