کد خبر 95899

بانک خاورمیانه با سرمایه ثبت شده 15,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 15,473,806 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 8,918,987 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است. بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %73 را ثبت نموده است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک خاورمیانه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل سود تسهیلات خود 3,215,922 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 1,821,295 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک در این ماه تراز مثبت %77 را ثبت نموده است

وخاور با سرمایه ثبت شده 15,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 از محل سود تسهیلات مبلغ 15,473,806 میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ 8,918,987 میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %73 را ثبت نموده است

 

ارسال نظر

تازه ها