کد خبر 95898

شرکت مجتمع فولاد خراسان با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 27,664,099 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مجتمع فولاد خراسان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 6,363,537 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش داشته است.

«فخاس» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 27,664,099 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها