کد خبر 95897

«فاراک» با سرمایه ثبت شده 6,286,547 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 4,132,224 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ماشین سازی اراک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 608,702 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 67% افزایش داشته است.

«فاراک» با سرمایه ثبت شده 6,286,547 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 4,132,224 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.

26

ارسال نظر

تازه ها