کد خبر 95894

شرکت داروئی ره آورد با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 861,392 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 121% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروئی ره آورد تامین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 227,528 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 376% افزایش داشته است.

«درهآور» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 861,392 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 121% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها