کد خبر 95893

«غگلستا» با سرمایه ثبت شده 529,248 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,845,120 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 367,904 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101% افزایش داشته است.

«غگلستا» با سرمایه ثبت شده 529,248 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,845,120 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها