کد خبر 95892

«سغرب» با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,076,944 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع سیمان غرب طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 250,919 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 72% افزایش داشته است.

«سغرب» با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,076,944 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها