کد خبر 95891

«فماک» با سرمایه ثبت شده 405,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 155,044 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2709% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ماداکتو استیل کرد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 53,388 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1000% افزایش داشته است.

«فماک» با سرمایه ثبت شده 405,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 155,044 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2709% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها