کد خبر 95887

«شغدیر» با سرمایه ثبت شده 1,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7,297,767 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 87% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  شرکت پتروشیمی غدیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 1,845,240 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 107% افزایش داشته است.

«شغدیر» با سرمایه ثبت شده 1,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 7,297,767 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 87% رشد داشته است.

19

ارسال نظر

تازه ها