کد خبر 95873

«شلعاب» با سرمایه ثبت شده 160,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 238,680 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد،  شرکت لعابیران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 42,589 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 43% کاهش داشته است.

«شلعاب» با سرمایه ثبت شده 160,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 238,680 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها