کد خبر 95839

«اپرداز» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,352,593 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت آتیه داده پرداز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 294,174 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 83% افزایش داشته است.

«اپرداز» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,352,593 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها