کد خبر 95835

«فپنتا» با سرمایه ثبت شده 54,173 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,687,539 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت صنعتی سپنتا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 1,128,326 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش داشته است.

«فپنتا» با سرمایه ثبت شده 54,173 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,687,539 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 81% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها