کد خبر 95834

«بترانس» با سرمایه ثبت شده 3,750,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,029,406 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت ایران ترانسفو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 2,096,983 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش داشته است.

«بترانس» با سرمایه ثبت شده 3,750,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,029,406 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها