کد خبر 95826

«زگلدشت» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 723,826 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 135,942 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش داشته است.

«زگلدشت» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 723,826 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است.

ارسال نظر

تازه ها