کد خبر 95766

«ختوقا» با سرمایه ثبت شده 6,201,312 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 0 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 0 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

«ختوقا» با سرمایه ثبت شده 6,201,312 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 0 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها