کد خبر 95763

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام 29,091 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 84% کاهش داشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 از محل واگذاری سهام 29,091 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 84% کاهش داشته است

تاصیکو با سرمایه ثبت شده 20,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 16 ماهه سال مالی منتهی به 1400/02/31 از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است

 

ارسال نظر

تازه ها