کد خبر 95743

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 163,098 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 163,098 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش داشته است.

«دبالک» با سرمایه ثبت شده 370,000 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 780,358 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 101% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها