کد خبر 95723

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 398,134 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 9% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 398,134 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 9% افزایش داشته است.

«بجهرم» با سرمایه ثبت شده 24,145,332 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 2,229,580 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها