کد خبر 95682

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 2,447,397 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 166% افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خری بااقتصاد، شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 2,447,397 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 166% افزایش داشته است.

«مادیرا» با سرمایه ثبت شده 3,200,000 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 9,120,367 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها