کد خبر 95640

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 به ازای هر سهم 0 ریال ضرر کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 0% کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 به ازای هر سهم 0 ریال ضرر کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 0% کاهش یافته است

«وخارزم» با سرمایه ثبت شده 0 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 مبلغ 0 میلیون ریال ضرر کرده کرده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها