کد خبر 95634

شرکت رینگ سازی مشهد در اطلاعیه‌ای از تسویه بدهی خود به صندوق ذخیره ارزی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت رینگ سازی مشهد در راستای تسویه بدهی خود به صندوق ذخیره ارزی اطلاعیه ای باز مضمون زیر صادر کرد:

در اقدام اجرایی بابت بند شماره 6 گزارش حسابرس و بازرس قانونی در تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی 1398 در خصوص پیگیری جریمه صندوق ذخیره ارزی به مبلغ 793.211 یورو و به عاملیت بانک تجارت این بدهی پس از پیگیری‌های مجدانه شرکت ، طبق بخشنامه اجرائی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در مورخه 27/06/1399  تعیین تکلیف و مبلغ  28 میلیارد ریال جهت تسویه به حساب واحد ارزی منتقل گردید.

 بنابراین بند 6 گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطالب خاص ) بابت یادداشت 2-33 توضیحی صورتهای مالی نیز حذف می گردد . لذا با توجه به اهمیت موضوع این مهم به اطلاع آن سازمان و سهامداران محترم می رسد.

 

ارسال نظر

تازه ها