کد خبر 95590

شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 به ازای هر سهم 790 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 307% افزایش یافته است

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 به ازای هر سهم 790 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 307% افزایش یافته است

«همراه» با سرمایه ثبت شده 7,750,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 مبلغ 6,123,900 میلیون ریال سود خالص محقق کرده کرده است.

20

 

ارسال نظر

تازه ها