کد خبر 95589

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 0 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ماشین سازی نیرو محرکه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 0 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

«تمحرکه» با سرمایه ثبت شده 121,843 میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به 1399/06/31 مبلغ 3,047 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 72% افت داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها