کد خبر 95550

شرکت سیمان هرمزگان در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 به ازای هر سهم 734 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مشابه سال قبل 82% افزایش یافته است این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 44% درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سیمان هرمزگان در دوره 9 ماهه منتهی به 1399/05/31 به ازای هر سهم 734 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مشابه سال قبل 82% افزایش یافته است این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 44% درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

«سهرمز» با سرمایه ثبت شده 1,084,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 مبلغ 795,166 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها