کد خبر 95495

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 به ازای هر سهم 235 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 305% افزایش یافته که این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 642% جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 به ازای هر سهم 235 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مشابه سال قبل 305% افزایش یافته که این تغییر عمدتاً ناشی از رشد 642% جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

«ومشان» با سرمایه ثبت شده 20,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/02/31 مبلغ 4,702 میلیون ریال سود خالص محقق کرده کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها