کد خبر 95478

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89% کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89% کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افت %69 جمع درآمدهای عملیاتی  بوده است.

«کرمان» با سرمایه ثبت شده 600,300 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/03/31 مبلغ 103,534 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 23% رشد داشته است .

ارسال نظر

تازه ها