کد خبر 95375

طبق افشای اطلاعاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، این شرکت 419.970.240 از سهام تاپیکو را خریداری کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، این شرکت  419.970.240 از سهام تاپیکو را خریداری کرد.

 
  • تاریخ رویداد
1399/06/26  
 
  • مقیاس اثرات مالی رویداد
   
 
  • نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل
3.78 درصد  
  • نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل
17.08 درصد  
  • شرح رویداد
خرید تعداد 419.970.240 سهم شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به مبلغ 8.672.850 میلیون ریال .
ارسال نظر

تازه ها