کد خبر 95340

مجمع شرکت بیمه حکمت صبا تشکیل شد و سهامداران زیان خالص 34 ریالی این شرکت را تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجمع عمومی شرکت بیمه حکمت صبا تشکیل شد و سهامداران زیان 34 ریالی این شرکت را تصویب کردند. 

20

ارسال نظر

تازه ها