کد خبر 95337

مجمع شرکت بانک کار آفرین تشکیل شد و سهامداران با افزایش سرمایه 365 درصدی این شرکت طی دو مرحله موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجمع شرکت بانک کار آفرین تشکیل شد و سهامداران با افزایش سرمایه 365 درصدی این شرکت طی دو مرحله موافقت کردند. 

16

ارسال نظر

تازه ها