کد خبر 95113

شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم 445 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده بیش از 39% افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 به ازای هر سهم  445 ریال  زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده بیش از 39% افزایش یافته است.

«غپاک» با سرمایه ثبت شده 1,385,493 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ  616,793 میلیون ریال  زیان خالص شناسایی کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 126,541 ریال سود خالص محقق کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %41 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و رشد %65 هزینه‌‌های فروش، اداری و عمومی بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها