کد خبر 95082

شرکت سیمرغ در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 256 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 6% کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمرغ در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم  256 ریال سود محقق کرده  که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 6% کاهش یافته است.

«سیمرغ» با سرمایه ثبت شده 1,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/09/30 مبلغ 333,272 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %216 افزایش  یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %22 درآمدهای عملیاتی بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها