کد خبر 95053

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره 3 ماهه منتهی به مردادماه 1399 به ازای هر سهم 3,888 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %48,500 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %1,050 جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره 3 ماهه منتهی به مردادماه 1399 به ازای هر سهم 3,888 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  %48,500 افزایش یافته  است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %1,050 جمع درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

«پترول» با سرمایه ثبت شده 25,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/02/31 مبلغ 97,196,619 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  58,705% رشد  داشته است.

 ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت نسبت به ابتدای دوره 1,112% رشد داشته است

 

ارسال نظر

تازه ها