کد خبر 95051

هیئت مدیره شرکت باما خرید سهام خزانه به تعداد 6400000 سهم از تاریخ 1399/07/01 به مدت یکماه با قیمت قابل معامله را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در جلسه مورخ 1399/06/22 هیئت مدیره شرکت باما خرید سهام خزانه به تعداد 6400000 سهم از تاریخ 1399/07/01 به مدت یکماه با قیمت قابل معامله و برای مدت قابل نگهداری 2 سال به تصویب رسید

 

ارسال نظر

تازه ها