کد خبر 95026

شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 660,765 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 23% کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی مینو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/05/31 معادل 660,765 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 23% کاهش داشته است.

«غصینو» با سرمایه ثبت شده 4,318,749 میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه سال مالی منتهی به 1399/05/31 مبلغ 3,162,499 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 26% رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها